ÉS EL MOMENT DE
CANVIAR-HO TOT


Et gastes una pasta forman-te i quan surts al mercat laboral SORPRESA, LES CONDICIONS LABORALS SÓN EL PITJOR!


A més, algunes persones cobren menys i tenen pitjors condicions NOMÉS PER SER DONES

La teva signatura compta. Demana a la ministra de Treball, Magdalena Valerio, que actuï JA

PERò, WTF? :-o

DEMANA A LA MINISTRA DE TREBALL QUE LIDERI MESURES PER:

POSAR FI A LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Que es reforci el principi d' igual remuneració a igual treball i augmenti la transparència retributiva a les empreses.

MILLORAR LA CONCILIACIÓ

Els permisos maternals i paternals han de ser iguals, obligatoris i intransferibles. És imprescindible fixar el calendari pressupostari per aconseguir-ho.

POSAR FI A LA PRECARIETAT LABORAL, QUE AFECTA MÉS LES DONES

Que s'incrementi el salari mínimi es redueixin la temporalitat i parcialitat involuntària.

AUGMENTAR LA RESPONSABILITAT DE L’ESTAT EN LES POLÍTIQUES DE CURES

Que s’universalitzi l'educació pública i gratuïta entre els 0 i 3 anys, i es redueixin les llistes d’espera del Sistema d’Atenció a la Dependència.

DEMANA A LA MINISTRA DE TREBALL QUE LIDERI MESURES PER:

POSAR FI A LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Que es reforci el principi d' igual remuneració a igual treball i augmenti la transparència retributiva a les empreses.

MILLORAR LA CONCILIACIÓ

Els permisos maternals i paternals han de ser iguals, obligatoris i intransferibles. És imprescindible fixar el calendari pressupostari per aconseguir-ho.

POSAR FI A LA PRECARIETAT LABORAL, QUE AFECTA MÉS LES DONES

Que s'incrementi el salari mínimi es redueixin la temporalitat i parcialitat involuntària.

AUGMENTAR LA RESPONSABILITAT DE L’ESTAT EN LES POLÍTIQUES DE CURES

Que s’universalitzi l'educació pública i gratuïta entre els 0 i 3 anys, i es redueixin les llistes d’espera del Sistema d’Atenció a la Dependència.

A MÉS, SI ETS DONA, TINGUIS L’EDAT QUE TINGUIS, HO TENS MOLT PITJOR

Algunes dades que ho demostren:

A Espanya, UNA DONA ha de TREBALLAR 52 DIES MÉS de mitjana a l’any per guanyar el mateix que un home

Les FAMÍLIES MONOPARENTALS tenen més risc de POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL.
A Espanya, estan encapçalades PER DONES EN UN 83%

Els sectors PROFESSIONALS FEMINITZATS TENEN SALARIS MÉS BAIXOS que els sectors amb més presència d’homes

A MÉS, SI ETS DONA, TINGUIS L’EDAT QUE TINGUIS, HO TENS MOLT PITJOR

Algunes dades que ho demostren:

A Espanya, UNA DONA ha de TREBALLAR 52 DIES MÉS de mitjana a l’any per guanyar el mateix que un home

Les FAMÍLIES MONOPARENTALS tenen més risc de POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL.
A Espanya, estan encapçalades PER DONES EN UN 83%

Els sectors PROFESSIONALS FEMINITZATS TENEN SALARIS MÉS BAIXOS que els sectors amb més presència d’homes

LA PRECARIETAT LABORAL, UNA REALITAT A LA QUAL S’HA DE POSAR FI

Avui dia tenir feina no significa escapar de la pobresa. Tant homes com dones experimenten males condicions laborals, salaris baixos... Però són les dones les més afectades: 7 DE CADA 10 PERSONES QUE REBEN EL SALARI MÍNIM SÓN DONES.

No podem seguir així, s'ha de #CanviarTot

A ESPAÑA:

LLA RECUPERACIÓ ECONÒMICA NO ESTÀ SERVINT PER POSAR FI A LA PRECARIETAT LABORAL I A LA DESIGUALTAT ENTRE HOMES I DONES.

A EUROPA:

LA RIQUESA NO ES REPARTEIX DE MANERA EQUITATIVA, I LA DESIGUALTAT ENTRE HOMES I DONES ES MANTÉ